Auto's houden van Pouwels

Missie, Visie & Strategie

Autobedrijf Pouwels Auto & Service Oss

Missie
Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van onze organisatie. Tijdens de bedrijfsvoering heeft elke onderneming te maken met afval- en energieverbruik. Aangezien de fossiele brandstoffen niet oneindig zijn streven wij naar een reductie van dit verbruik. Bij de reductie van dit verbruik ontzien wij als organisatie ‘de aardbodem’ en realiseren wij een kostenbesparing.

Deze reductie bereiken wij door innovatieve aanpassingen aan de machines en de panden van onze organisatie, daarnaast is de betrokkenheid van de medewerkers een belangrijke schakel in het succes van het MVO. Door gezamenlijk een reductietarget op te stellen met de daarbij te nemen hordes zijn wij als organisatie in staat de gestelde doelen te behalen en de resultaten van het MVO tastbaar te maken.

Visie
Het MVO is een trend die zich steeds verder uitstrekt over de samenleving. Consumenten, bedrijven en overheden stellen steeds vaker hogere eisen aan hun producten met betrekking tot duurzaamheid. Autobedrijf Pouwels wil op deze behoefte inspelen door een bewuste en structurele invulling te geven aan deze vorm van ondernemen. De bewustheid komt voort uit het feit dat wij als organisatie open staan om te groeien maar ons hier niet op blind staren, de keuzes worden weloverwogen genomen. De structurele invulling komt overeen met de lange termijn visie van onze organisatie. Door middel van een vernieuwing van ons beleid zijn wij in staat het MVO draagkracht te geven en dit dragen we met trots uit aan onze omgeving.

Strategie
Aangezien ons te voeren beleid op het gebied van marketing, sponsoring, inkoop en communicatie is herzien zijn wij in staat om de bovengenoemde missie te realiseren. Een aantal pijlers die wij hierbij gebruiken zijn:

  • Aandacht te schenken aan duurzame activiteiten in de directe omgeving welke aansluiten bij de bedrijfsvoering van onze organisatie
  • Het communiceren van campagnes, projecten en acties in het kader van het MVO
  • Zorgen voor een constante instroom van duurzame producten
  • Het geïntegreerde afvalmanagement
  • Voldoen van innovaties aan bedrijfspanden en machines
  • Cursussen en trainingen voor medewerkers
0412-632194info@pouwels-oss.nlPalestrinastraat 9 5344AA