Auto's houden van Pouwels

Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Autobedrijf Pouwels kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Autobedrijf Pouwels , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Autobedrijf Pouwels verstrekt. Autobedrijf Pouwels  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM AUTOBEDRIJF POUWELS GEGEVENS NODIG HEEFT

Autobedrijf Pouwels verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Autobedrijf Pouwels uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG AUTOBEDRIJF POUWELS  GEGEVENS BEWAART

Autobedrijf Pouwels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Autobedrijf Pouwels verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Autobedrijf Pouwels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autobedrijf Pouwels gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Autobedrijf Pouwels maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Autobedrijf Pouwels  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Autobedrijf Pouwels te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Autobedrijf Pouwels heeft hier geen invloed op. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pouwels-oss.nl . Autobedrijf Pouwels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN

Autobedrijf Pouwels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Autobedrijf Pouwels maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Autobedrijf Pouwels verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Autobedrijf Pouwels op via info@pouwels-oss.nl . www.pouwels-oss.nl is een website van Autobedrijf Pouwels . Autobedrijf Pouwels is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Palestrinastraat 9

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60448490

Telefoon: 0412-632194

E-mailadres: info@pouwels-oss.nl

0412-632194info@pouwels-oss.nlPalestrinastraat 9 5344AA