Auto's houden van Pouwels

Werking Airco

Autobedrijf Pouwels Airco Oss

Werking

werking airco autobedrijf pouwels
De airco is onderhand bijna ondenkbaar in de moderne auto. Een autoairco is comfortabel. In de zomer houdt de airco uw auto lekker koel en in najaar, winter en ook in het voorjaar voorkomt een goed werkende airco beslagen ramen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een ‘koele’ automobilist zich beter kan concentreren en een hoger reactievermogen heeft.

Wel heeft een autoairco vakkundig onderhoud nodig. Dit is in het belang van het milieu, maar vooral belangrijk voor de bedrijfszekerheid. Met regelmatig onderhoud voorkomt u bovendien grote onkosten.

De werking van een airco-installatie
Airco’s voor auto’s bestaan uit een gesloten systeem waarin onder druk een koudemiddel circuleert. De werking is gebaseerd op het natuurkundige principe dat door verandering van druk en aggregatietoestand de temperatuur kan worden beïnvloed. Afhankelijk van de plaats in het systeem vinden we het koudemiddel als gas of als vloeistof terug.

1. De COMPRESSOR verplaatst het gasvormige koudemiddel van de verdamper via het expansieventiel (lage drukzijde) naar de condensor (hoge drukzijde).

2. Het opgewarmde gasvormige koudemiddel wordt door de CONDENSOR gepompt. Hier staat het zijn warmte af aan de -al dan niet door een fan aangevoerd- rijwind. Door de temperatuursdaling ondergaat het koudemiddel een faseverandering en wordt weer vloeistof.

3. Het vloeibare koudemiddel passeert de FILTERDROGER.Hier worden vuil en vocht verwijderd. De filterdroger fungeert ook als buffer voor het koudemiddel.

4. Het vloeibare koudemiddel, nog steeds onder hoge druk, stroomt naar het EXPANSIEVENTIEL. Deze reduceert de druk door slechts een (vooraf berekende) geringe hoeveelheid koudemiddel door te laten en regelt daarmee de doorstroomhoeveelheid naar de verdamper.

5. In de VERDAMPER wordt, zoals de naam al zegt, het vloeibare koudemiddel weer gasvormig. Door de drukverlaging en volumevergroting gaat het koudemiddel koken. Dit proces onttrekt warmte aan de omgeving. De blower, die de lucht langs de verdamper blaast, kan dit proces versnellen of vertragen.

6. Vanuit de verdamper stroomt het inmiddels gasvormige koudemiddel weer via het expansieventiel naar de compressor waarmee het hele proces weer opnieuw begint.

0412-632194info@pouwels-oss.nlPalestrinastraat 9 5344AA